เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
          ด้วยความที่วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ จึงมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ มากมาย ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล บุคคลสำคัญ คณะสงฆ์ไทย ฯลฯ มีประวัติศาสตร์เรื่องราวคู่กับชุมชนชาวจีนย่านสำเพ็งและเยาวราชมาช้านาน จนมิอาจจะนำมากล่าวได้ทั้งหมด

          จึงได้รวบรวมเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับวัดสัมพันธวงศ์ จากเอกสารประวัติวัด ประวัติพระบูรพาจารย์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาประมวลสรุปบันทึกไว้ เพื่ออนุชนรุ่นหลังจักได้อนุสรณ์ถึงต่อไปในอนาคต ดังนี้
 
   
   
   
   
   
 
ส่วนอื่น ๆ กำลังรวบรวม
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 133 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 6/9/18 13:07