สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เสด็จในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์ และทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๐
 

              วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันมหาปวาณา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) ณ พระอุโบสถ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (เป็นการส่วนพระองค์)

              ในการนี้ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนาถวาย

 
ภาพบรรยากาศเมื่อ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

........................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด