สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จนมัสการพระประธานในพระอุโบสถ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 

          วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมชาวจีนย่านเยาวราช เสด็จนมัสการถวายสักการะพระประธานพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ และให้ชุมชนชาววัดสัมพันธวงศ์ ได้เข้าถวายความจงรักภักดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 
ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๔
 

........................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด