สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ได้เสด็จนมัสการพระประธานในพระอุโบสถ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 

          วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จนมัสการพระประธานในพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ ถวายพระราชทรัพย์ตั้งเป็นทุนบูรณะพระอุโบสถจำนวนหนึ่ง พร้อมกับเสด็จเยี่ยมประชาชนชาวจีนย่านสำเพ็งและถนนเยาวราช เป็นที่ปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวจีน และพุทธบริษัทของวัดสัมพันธวงศ์อย่างหาที่สุดมิได้

 
ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
 

........................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด