มหาเถรประวัติ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรเถร)
ประวัติโดยสังเขป / ประวัติโดยสรุป (สำหรับสื่อมวลชน) / สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รูปที่ ๗ / ประวัติโดยสังเขป (ไฟล .doc) / รวมข้อมูลประวัติ

ติดตามข่าวสาร แสดงความอาลัย และรายละเอียดเกี่ยวกับการร่วมบำเพ็ญกุศล
ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรเถร ป.ธ.๙)
ที่ สำนักงานเลขานุการวัด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ภายในวัดสัมพันธวงศ์
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 - 622 9542 และ 080 - 952 3010

เข้าสู่หน้าหลัก / ติดต่อร่วมบำเพ็ญกุศล