--------------------------------------------------------------------------------
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (วัดเกาะ เยาวราช)
เลขที่ ๕๗๙ ถ.วานิช ๑ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
ผู้จัดทำและดูแลเว็บไซต์ : พระมหาสำรวย นาควโร (บานชัยภูมิ) ป.ธ.๗, ศน.บ. เลขานุการฝ่ายการศึกษา สนร.วัดสัมพันธวงศ์
ติดต่อผู้ดูแล อีเมลล์ :dhamma_45@hotmail.com / เลขานุการวัด อีเมลล์ : watsamphan@hotmail.com
Facebook Fan Page : https://www.facebook.com/watsamphanpage

(เว็บไซต์นี้แสดงปกติในหน้าจอโหมด ๑๐๒๔ x ๗๖๘)
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด